Archive | februari, 2017

Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil 7: Biohazard är ett nyligen släppt survival horror-videospel som utvecklats av Capcom. I januari i år släpptes spelet till Microsoft Windows, Playstation 4 och Xbox One. Inom Resident Evil finns en huvudserie och detta spel utgör del av elva i denna. Det speciella med Resident Evil 7: Biohazard är att det spelas utifrån första person och således från ett annat perspektiv än i tidigare spel.

Spelaren tar på sig rollen som Ethan Winter. Man följer sedan Ethan i sökandet efter frun Mia som försvunnit. Jämfört med tidigare spel läggs här vikt vid en traditionell skräckupplevelse i kampen för att överleva. Skräck är viktigare än action och Ethan är i mångt och mycket en vanlig person med tillgång till olika vapen. Han kämpar mot familjen Baker och en ny varelse som kallas Molded. Vid skador används helande örter och det förekommer gåtor som ska lösas för att komma vidare i spelet. Att spelperspektivet är i första person spär på skräckupplevelserna, och gör att man helt enkelt inte kan sluta spela.